Izdvojeno

Sandžaklije danas grade i razvijaju Sarajevo i BiH preko privrede i poduzetništva do nauke i kulture

Sandžaklije danas grade i razvijaju Sara…

EKREM LEKIĆ, PREDSJEDNIK UDRUŽENJA GRAĐANA PORIJEKLOM IZ SANDŽAKAViše ...

OSUDA-REAKCIJA na izjavu g-dina Zdravka Krivokapića, predsjednika Vlade Crne Gore

OSUDA-REAKCIJA na izjavu g-dina Zdravka …

  Povodom izjave Željke Cvijanović, a u vezi poziva predsjednika Vlad...

KONKURS ZA STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2023/2024. GODINU

 

UDRUŽENJE GRAĐANA PORIJEKLOM IZ SANDŽAKA 
raspisuje
KONKURS
za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2023/2024. godini 

Pravo učešća na konkursu imaju redovni učenici i studenti koji ne obnavljaju godinu a koji su ostvarili uspjeh u školi, odnosno fakultetu. 

Kandidati koji konkurišu dužni su dostaviti sljedeća dokumenta (original ili ovjerene fotokopije):

 1. Pismenu i potpisanu prijavu sa podacima (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt telefon, škola/fakultet, razred/godina koja je upisana, popis dokumentacije dostavljene u prilogu).
 2. Identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš ili rodni list za učenika koji je malodoban a ne posjeduje pasoš).
 3. Potvrdu o prebivalištu (CIPS prijava ili odobreni boravak u BiH - boravišna viza).
 4. Potvrdu o redovnom upisu u školsku-akademsku 2023/2024. godinu.
 5. Svjedočanstvo prethodno završenog razreda za učenike i studente I godine studija a za ostale studente uvjerenje sa fakulteta o svim položenim ispitima sa prosjekom ocjena.
 6. Dokaz o ukupnim primanjima u domaćinstvu (potvrda o visini plaće – poslednja 3 mjeseca ili potvrda/ček od PIO ili potvrda Zavoda za zapošljavanje).
 7. Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu - kućna lista (broj članova domaćinstva).
 8. Izjavu da kandidat nije korisnik stipendije iz drugog izvora. (obrazac u Općini).

Kandidati kojima bude odobrena stipendija, naknadno će dostaviti broj računa otvoren kod jedne od banaka (bankovna kartica, štedna knjižica) 

Konkurs je otvoren do 10.10.2023.godine i biće objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web stranici Udruženja građana porijeklom iz Sandžaka www. ugsandzakubih.ba 

Potpunu dokumentaciju dostaviti na adresu:

Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka (lično ili putem pošte)
Nova 2
71 000 Sarajevo
Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem
e-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ili na telefon +387 33 220 995

 

                                                                                                           

Konkurs za stipendiranje učenika i studenata za školsku 2022/2023. godinu

 

UDRUŽENJE GRAĐANA PORIJEKLOM IZ SANDŽAKA

raspisuje

KONKURS

za stipendiranje učenika i studenata za školsku 2022/2023. godinu

 

Pravo učešća na konkursu imaju redovni učenici i studenti koji ne obnavljaju godinu a koji su ostvarili uspjeh u školi, odnosno fakultetu.

Kandidati koji konkurišu dužni su dostaviti slijedeća dokumenta (original ili ovjerene fotokopije):
1. Pismenu i potpisanu prijavu sa podacima (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt telefon, škola/fakultet, razred/godina koja je upisana, dostavljena dokumentacija u prilogu).
2. Identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš ili rodni list za dijete).
3. Potvrdu o prebivalištu (CIPS prijava ili odobreni boravak u BiH - boravišna viza).
4. Potvrdu o redovnom upisu u školsku 2022/2023. godinu.
5. Svjedočanstvo prethodno završenog razreda za učenike i studente I godine studija a za ostale studente uvjerenje sa fakulteta o svim položenim ispitima sa prosjekom ocjena.
6. Dokaz o ukupnim primanjima u domaćinstvu (potvrda o visini plaće – poslednja 3 mjeseca ili potvrda ili ček od PIO ili potvrda Zavoda za zapošljavanje).
7. Kućnu listu (broj članova domaćinstva).
8. Izjavu da kandidat nije korisnik stipendije iz drugog izvora. (obrazac u Općini).

Kandidati kojima bude odobrena stipendija, naknadno će dostaviti broj računa otvoren kod jedne od banaka (bankovna kartica, štedna knjižica)

Konkurs je otvoren do 11.10.2022.godine, i biće objavljen u Dnevnom Avazu i na Web stranici Udruženja građana porijeklom iz Sandžaka www. ugsandzakubih.ba


Potpunu dokumentaciju dostaviti na adresu:
Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka (lično ili putem pošte)
Nova 2
71 000 Sarajevo
Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem
e-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ili na telefon +387 33 220 995

Konkurs za stipendiranje učenika i studenata za školsku 2021/2022. godinu

UDRUŽENJE GRAĐANA PORIJEKLOM IZ SANDŽAKA

raspisuje

KONKURS

za stipendiranje učenika i studenata za školsku 2021/2022. godinu

Pravo učešća na konkursu imaju redovni učenici i studenti koji ne obnavljaju godinu a koji su ostvarili uspjeh u školi, odnosno fakultetu.

Kandidati koji konkurišu dužni su dostaviti slijedeća dokumenta (original ili ovjerene fotokopije):
1. Pismenu i potpisanu prijavu sa podacima (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt telefon, škola/fakultet, razred/godina koja je upisana, dostavljena dokumentacija u prilogu).
2. Identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš).
3. Potvrdu o prebivalištu (CIPS prijava ili odobreni boravak u BiH - boravišna viza).
4. Potvrdu o redovnom upisu u školsku 2021/2022. godinu.
5. Svjedočanstvo prethodno završenog razreda za učenike i studente I godine studija a za ostale studente uvjerenje sa fakulteta o svim položenim ispitima sa prosjekom ocjena.
6. Dokaz o ukupnim primanjima u domaćinstvu (potvrda o visini plaće – poslednja 3 mjeseca ili potvrda ili ček od PIO ili potvrda Zavoda za zapošljavanje).
7. Kućnu listu (broj članova domaćinstva).
8. Izjavu da kandidat nije korisnik stipendije iz drugog izvora. (obrazac u Općini).

Kandidati kojima bude odobrena stipendija, naknadno će dostaviti broj računa otvoren kod jedne od banaka (bankovna kartica, štedna knjižica)

Konkurs je otvoren do 20.10.2021.godine, i biće objavljen u Dnevnom Avazu i na Web stranici Udruženja građana porijeklom iz Sandžaka www. ugsandzakubih.ba

Potpunu dokumentaciju dostaviti na adresu:
Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka (lično ili putem pošte)
Nova 2
71 000 Sarajevo
Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem
e-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ili na telefon +387 33 220 995

Novosti

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

UDRUŽENJE GRAĐANA PORIJEKLOM IZ SANDŽAKA

Adresa: Ul. Nova br.2 71 000 Sarajevo

tel./fax. +387 33 220 995
e-mail: udruzenjesandzak@bih.net.ba
www.ugsandzakubih.ba