Izdvojeno

Sandžaklije danas grade i razvijaju Sarajevo i BiH preko privrede i poduzetništva do nauke i kulture

Sandžaklije danas grade i razvijaju Sara…

EKREM LEKIĆ, PREDSJEDNIK UDRUŽENJA GRAĐANA PORIJEKLOM IZ SANDŽAKAViše ...

OSUDA-REAKCIJA na izjavu g-dina Zdravka Krivokapića, predsjednika Vlade Crne Gore

OSUDA-REAKCIJA na izjavu g-dina Zdravka …

  Povodom izjave Željke Cvijanović, a u vezi poziva predsjednika Vlad...

Opština Tutin nalazi se na istočnom dijelu Sandžaka. Prostire se na površini od 741 km2 i ima oko 35.000 stanovnika u 93 naseljena mjesta. Nacionalno stanovništvo čine Bošnjaci sa 99%. Graniči se sa opštinama Novi Pazar, Sjenica, Berane i Rožaje. Centar opštine je Tutin. Tutin je mali gradić u kotlini rijeke Vidrenjaka, sa 6.000 žitelja, centar je prostranog planinskog područja. Tutin je dobio ime po tutnjavi Husein-kapetanove silne vojske koja je prolazila kroz Tutin i kroz cijeli Sandžak. Sem područja oko rijeke Ibar, čitav kraj je planinskog karaktera. Bogatstvo pašnjacima u dijelu Gornje i Donje Pešteri i šumskim kompleksima na Mokroj gori, doprinijelo je da se stanovništvo ovog područja prije svega bavi stočarstvom i preradom drveta. Nigdje priroda nije tako sačuvala svoju iskonsku ljepotu i čistoću kao ovdje. U predijelima Mokre gore, sačuvane su i prašume.

Kompleks Kaljavica, gdje jele dostizu visinu od 60 metara, stavljen je pod zaštitu države. Izuzetno lijep i atraktivan predio je mjesto Ponori na Mokroj gori, omiljeno izletište ljubitelja prirode. Pešter i Đerekarski honar su izuzetno atraktivni, kao i Vučanske šume. Svi ovi predjeli bogati su visokom i niskom divljači. U šumama ima medvjeda, srna, divljih svinja, kuna, zlatica i bijelica, lisica, zečeva, itd. Smatra se da su Mojstirske šume najbogatije divljim tetrijebom u Sandžaku. Rijeke Ibar, Vidrenjak, Borovštica i druge, bogate su ribom. Dobro su poznati kvalitetni pešterski sir i jagnjetina. Dobrim dijelom opštine prolazi Jadranska magistrala, koja spaja Sandžak i Kosovo. Do naselja Ribarice dopire vještacko jezero Gazivode, pa se i ovo mjesto ubrzano afirmise kao izletnicki centar šire okoline. Ovdje, kao i u Tutinu, podignuti su moderni moteli.

 

Novosti

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

UDRUŽENJE GRAĐANA PORIJEKLOM IZ SANDŽAKA

Adresa: Ul. Nova br.2 71 000 Sarajevo

tel./fax. +387 33 220 995
e-mail: udruzenjesandzak@bih.net.ba
www.ugsandzakubih.ba