Izdvojeno

Sandžaklije danas grade i razvijaju Sarajevo i BiH preko privrede i poduzetništva do nauke i kulture

Sandžaklije danas grade i razvijaju Sara…

EKREM LEKIĆ, PREDSJEDNIK UDRUŽENJA GRAĐANA PORIJEKLOM IZ SANDŽAKAViše ...

OSUDA-REAKCIJA na izjavu g-dina Zdravka Krivokapića, predsjednika Vlade Crne Gore

OSUDA-REAKCIJA na izjavu g-dina Zdravka …

  Povodom izjave Željke Cvijanović, a u vezi poziva predsjednika Vlad...

Prijepolje preseca dolina Lima pravcem jugoistok - severozapad, sa kojom se povezuje veci broj manjih reka. Na dodiru reka Lima i Mileševke, sa njihove desne strane, na prostorima recnih terasa i aluvijalnih ravni razvilo se staro Prijepolje. Prijepolje i njegova okolina su aktivno povezani sa susednim mestima Crne Gore i Srbije. Prijepolje se smestilo na dodiru maritimnih i kontinentalnih vazdušnih masa. Od mora je vazdušnom linijom udaljeno 140 km, a od Panonske nizije 160 km. Medjutim, izmedju Jadranskog mora i Panonske nizije isprecili su se visoki planinski venci cija visina mestimicno prelazi i preko 2500 m. Oni sprecavaju dublje prodiranje kontinentalnih i maritimnih uticaja na prostoru prijepoljskog kraja. Stoga se Prijepolje moze ubrajati u gradove sa umerenom - kontinentalnom klimom koja je znatno modifikovana reljefnim uticajem.
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine općina je imala 37.059 stanovnika, većinsko stanovništvo čine Srbi (52,61%) i Bošnjaci (34,52%), te u manjem postotku Muslimani (9,56%).
Općina Prijepolje podjeljena je na 80 naselja.

Naselja u općini:
Aljinovići • Balići • Bare • Biskupići • Bjelahova • Brajkovac • Brvine • Brodarevo • Bukovik • Vinicka • Vrbovo • Gojakovići • Gornje Babine • Gornje Goračiće • Gornji Stranjani • Gostun • Gračanica • Grobnice • Divci • Donje Babine • Donji Stranjani • Drenova • Dušmanići • Đurašići • Zabrdnji Toci • Zavinograđe • Zalug • Zastup • Zvijezd • Ivanje • Ivezići • Izbičanj • Jabuka • Junčevići • Kamena Gora • Karaula • Karoševina • Kaćevo • Kašice • Kovačevac • Koprivna • Kosatica • Koševine • Kruševo • Kučin • Lučice • Mataruge • Međani • Mijani • Mijoska • Milakovići • Mileševo • Milošev Do • Miljevići • Mrčkovina • Muškovina • Oraovac • Orašac • Osoje • Oštra Stijena • Potkrš • Potok • Pravoševo • Pranjci • Prijepolje • Rasno • Ratajska • Sedobro • Seljane • Seljašnica • Skokuće • Slatina • Sopotnica • Taševo • Hisardžik • Hrta • Crkveni Toci • Čadinje • Čauševići • Džurovo

 

Novosti

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

UDRUŽENJE GRAĐANA PORIJEKLOM IZ SANDŽAKA

Adresa: Ul. Nova br.2 71 000 Sarajevo

tel./fax. +387 33 220 995
e-mail: udruzenjesandzak@bih.net.ba
www.ugsandzakubih.ba